Hệ thống trường

Ha Noi Osaka Academy

Địa chỉ: Số 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0934 294 068

Email: Aozoramontessori@gmail.com

Website: Aozoramontessori.edu.vn 

6.2 Aozora Montessori Preschool – Campus 1

Địa chỉ: 76 đường Đông A, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định

Hotline: 0934 294 068

Email: Aozoramontessori@gmail.com

Website: Aozoramontessori.edu.vn 

6.3 Aozora Montessori Preschool – Campus 2

Địa chỉ: 80 đường Ngỗ Sĩ Liên, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định

Hotline: 0934 294 068

Email: Aozoramontessori@gmail.com

Website: Aozoramontessori.edu.vn